Kryptis Rokiškis-Dagiliai-Kriaunos

P·A·T·K·P

14:00 Rokiškio autobusų stotis,

14:02 Viadukas,

14:06 Gel. stotis,

14:09 Čelkiai,

14:12 Laibgaliai,

14:15 Rokiškėlės,

14:18 Kurkliečiai,

14:22 Kryžkelė,

14:24 Bagdoniškis I,

14:28 Dagiliai,

14:30 Lašai,

14:38 Kriaunos,